herroeping

Modelformulier voor herroeping (Dit formulier alleen invullen als u de overeen- komst wilt herroepen)
Aan: 
KP Hageman Fulfilment B.V.
O.v.v. VifitSport.com
Pascalstraat 3
3335 LS Zwijndrecht
Nederland
Tel : 0080085376298
Email: orders@vifitsport.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij 
(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)